หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ บุคลากร งานป้องกันฯ/กิจการศูนย์ อปพร.  เว็บบอร์ด 
No Title
เปิดเว็บไซต์ 19/08/2009
ปรับปรุง 09/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 11,685
Page Views 19,755
 

เมนู

 

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ

แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประเภททั่วไป/การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน/การคุ้มครองผู้บริโภคมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ของสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำ 

ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้

1.      ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง ((ศูนย์ดำรงธรรมตำบลน้ำคำ) สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำ      ตำบลน้ำคำ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ)

2.      ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ (เทศบาลตำบลน้ำคำ  ตำบลน้ำคำ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ      จังหวัดศรีสะเกษ 33000 )

3.      ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ (งานนิติการ  โทร. 0-4561-3690  ,นิติกร 094-3838641)

4.      ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางเวปไซต์ www.namkham.com  หรือสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เทศบาลตำบลน้ำคำ

5.      รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากหน่วยงานอื่น (ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด)

  Copyright 2005-2012 numcum.com All rights reserved.
view